Politika privatnosti

Član 1 - Upotreba i zaštita podataka

Sajt www.nekretnine-novi sad.rs je vlasništvo kompanije NS-Group Nekretnine Novi Sad doo, koja se trudi da privatne i poverljive informacije korisnika sajta ili njegovih usluga čuva u diskreciji, kao i da ih neće zloupotrebljavati. Prilikom korštenja sajta www.nekretnine-novisad.rs, dužni ste osigurati potpunost, istinitost i tačnost podataka koje dajete. Nekretnine-novisad.rs čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka oglašivača, tako da će oni biti korišteni samo u svrhu spajanja oglašivača i posetilaca. Ipak, Nekretnine-novi sad ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja sajta www.nekretnine-novisad.rs, doći do tih informacija. Korišćenjem sajta www.nekretnine-novisad.rs saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu sa ovim Pravilima i uslovima korišćenja.

Član 2 - Zaštita autorskih prava

Podaci na sajtu www.nekretnine-novisad.rs su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na sajt www.nekretnine-novisad.rs uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, slikovite sadržaje i druge grafičke prezentacije koje pripadaju sajtu nekretnine-novisad.rs, te dozvolu davaoca usluge i/ili oglašivača. Podaci se mogu koristiti samo na određeni način predviđen ovim Pravilima i uslovima korišćenja. Korištenje podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuiranjem podataka, bez odobrenja sajta www.nekretnine-novisad.rs, postupate protivno Zakonu o autorskim i srodnim pravima i podležete sankcijama. Nekretnine-novisad nije svestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava i eventualni primećeni prekršaj nam treba odmah prijaviti, kako bismo mogli adekvatno reagovati.

Član 3 - Garancija Sajt

www.nekretnine-novisad ne garantuje:

  • Tačnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
  • Nadležnost drudge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost
  • Da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
  • Da će treća strana legalno koristiti stranice www.nekretnine-novisad.rs sve vreme

Član 4 - Odgovornost

Nekretnine-novisad, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koje mogu nastati direktno ili posredno zbog:

  • Korišćenja sajta www.nekretnine-novisad.rs
  • Korišćenja sajtova na koje vode linkovi sa sajta www.nekretnine-novisad.rs
  • Informacija na sajtu www.nekretnine-novisad.rs
  • Postupaka koji su preduzeti ili nisu preduzeti u vezi sa informacijama na sajtu www.nekretnine-novisad.rs
  • Upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe sajta www.nekretnine-novisad.rs


Sajt www.nekretnine-novisad.rs ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama sajtova trećih lica na koje možemo dopustiti privremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze sa sajtom www.nekretnine-novisad.rs, niti podržavanje takvih sajtova od strane sajta. Nekretnine-novisad može sadržati linkove prema drugim sajtovima, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću sajta www.nekretnine-novisad.rs na taj način. Sajt www.nekretnine-novisad.rs može biti povremeno nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća.

Član 5 - Sudska nadležnost

Za sve zahteve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Beogradu. Ns-Group Nekretnine Novi Sad doo zadržava pravo izmene sadržaja na web stranici www.nekretnine-novisad.rs bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način, i iz bilo kog razloga, i nije odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Korištenjem sajta www.nekretnine-novisad.rs korisnik potvrduje da je upoznat s Politikom privatnosti sajta www.nekretnine-novisad.rs i da je u celosti prihvata.